Blog Image

Västerås en Esperantujo

La historio de Västerås Esperantoklubb de 1974 -

Okazis multe dum tiuj pli ol tridek jaroj. Komence la klubo havis 43 membrojn. Nun 10 membrojn, kiuj havas ag´ojn inter 55 kaj 91 jaroj.
Dum c. 17 jaroj, la aktiva estraro multe enterprenis.
Post 2000 ne estis "tempo" por regulaj estrarkunvenoj kaj sekve de tio ne plu ekzistis vera estraro. Restis tamen kelkaj aktivuloj kaj "motoro" inter ili.
Mi mencias tamen kelkajn gravajn eventojn kaj gravan periodon dank´al aliaj neesperantistaj organizaj´oj en la urbo Västerås (www.vasteras.se), kiuj ebligis tiujn.


1. 1990 La klubo helpis organizi la 3an Kultura Esperanto Festivalo-n en Bryggargården en Västerås
2. Radio Esperanto de 1987 - 2002. La lastaj jaroj rete, ne plu kiel "proksimradio"
3. 2000 La klubo, kiel la nura en Svedio, povis arang´i tri Lingvajn Festivalojn dank´al la helpo de studorganizaj´oj Ili ankau okazis en 2001 kaj 2006
4. 2002 La klubo helpis arang´i la Jarkongreson de la Sveda Esperantofederacio.
5. 2002 La klubo reprezentis la komunumojn Västerås kaj Sölvesborg dum ceremonio en la Parko de la Mondo en la pola urbo Malbork. Tie estis inaugurita memors´tonon kaj arbon (fago)
6. 2004 La unua multkultura koncerto "Muzika vojag´o tra la mondo" en la koncertdomo de Västerås. Tio dank´al la bona kunlaboro kun la programc´efo kaj la asocio "Muziko en la gubernio Västmanland".
7. 2007. Vizito de Maritza González, j´urnalisto de Havano kaj iama UEA estrarano de UEA al Västerås. S´i renkontis reprezentantojn de Latinamerikanaj organizaj´oj. Ankau okazis radiointervjuo de la Sveda Radio en Esperanto. Interpretisto Kaj Stridell. Vidu la foton.
8. 2008. La klubo partoprenis per "informtendo" dum 5 tagoj en foirejo kaj kermeso en Västerås. Ni informis pri Esperanto kaj regalis ion por trinki kaj mang´i.
9. 2008. La dua koncerto kiel antaue en la koncertdomo. La artistoj estis Kaj Stridell, nia membro, Kim Henriksen kaj filo Villads, Jomart, Natasha kaj Carina, Mehdi Martin Strid. Kiel antaue, la artistoj kantis c´efe Esperante sed ankau en aliaj lingvoj.

Tiu blogo estas informbulteno kaj komunikilo inter la membroj de la klubo, kiuj havas aliron al interreto. Ankau vizitantoj estas petataj, se vi emas tion fari, ion komenti.
Wim Posthuma

Artikel i VLT om UK i Reykjavik 2013

Esperanto klubo Posted on Sat, July 13, 2013 21:19:45

Vestmanlands Länstidningen publicerade en bra intervju med Siri Bartusch som skall delta med Gudrun Nerpin i Universala Kongreso på Island.

Översatte till Svenska. Siri Bartusch har översatt Elis Dahlgrens samlingar från Esperanto till Svenska. Samlingarna finns på gamla Vikmanshyttan i Dalarna.
(foto Madeleine Longo)

Språket som skapar sämja

Världskongess för Esperanto

Siri Bartusch är medlem i Västerås Esperantoklubb. Den 20 juli ska hon tillsammans med 1005 andra personer från 55 länder, delta i en Esperanto Världskongress i Reykjavik, Island

Varje
år arrangerar UEA, Universala Esperanto-Asocio, en världskongress för att samla
intressenter av det internationella språket esperanto under samma tak i en
vecka. Den hålls på olika platser varje år och i år hålls den på Island.
– Jag ser fram emot att få rida på islandshästar. Det passar nog mig bra, säger
Siri Bartusch och skrattar.

På dagarna hålls ett flertal föreläsningar och
på kvällarna bjuds det på föreställningar, givetvis på esperanto.

Siri Bartusch intresserar sig även för astronomi och hon ser fram emot
föreläsningarna inom ämnet. Tidigare har hon varit på kongress i Bialystok i
Polen, där allting en gång startade. Hon hoppas att få träffa gamla vänner från
tidigare och även knyta nya kontakter.

– Man behöver inte undra hur man ska kunna
förstå varandra, utan det är bara att prata samma språk, säger hon.

Den främsta anledningen till att hon åker det
här året är destinationen som hon aldrig tidigare besökt.

Hennes intresse för språket började redan under
1970-talet då hon gick en nybörjarkurs.
– På senare tid har jag engagerat mig och lagt ner mer tid på att använda
språket, berättar Siri Bartusch.

Wim Posthuma, ordförande i Esperantoklubben i
Västerås, berättar att det är viktigt att underhålla språket och öva på det.

Tillgängligheten till språket ökar, eftersom det finns bättre
kommunikationsvägar i dag på internet. Ett flertal sökmotorer och sociala
medier har anpassat sig. Även Facebook och smartphones har anpassningsbara
funktioner.

– Tidigare har många brevväxlat och det är
fortfarande populärt i dag, berättar Wim Posthuma.

Engelskan är ett av de största
kommunikationsspråken i världen, men esperanton är inte skapad för att ersätta
engelskan, menar Siri Bartusch.
– Engelsmän har ofta bättre förutsättningar att kunna göra sig förstådda i
andra länder, medan esperanton skapar liknande förutsättningar för alla.

Dessutom tycker både hon och Wim Posthuma att
den engelska grammatiken är svårare att lära sig.
– Esperanton är skapad så enkel som den bara går och är lätt att uttala, Sira
Bartusch.
– Språket har latinska inslag och innehåller många internationella ord som är
enkla att lära sig, berättar Wim Posthuma.

Över 1 000 deltagare i mer än 50 länder deltar i
kongressen och år 2015 hålls 100-årsjubileet i Lille i Frankrike.
– Jag ser verkligen fram emot att få åka, säger Siri Bartusch.

Madeleine Longo madeleine.longo@vlt.se

Siri kaj Gudrun mendas la flugon al IslandoEksterlanda vizito

Esperanto klubo Posted on Wed, January 18, 2012 23:03:52

. Tuj post la SEF kongreso en Stokholmo venis al Västerås Valeria Cvetkova de St. Petersburgo la 16an majo

Kune kun Gudrun ni vizitis Anundshög, kiu estas parto ankaǔ de la Rusa historio. Poste ni vizitis Vallby kaj lunĉis en Gaggeska Gården, kiu iam situis en la centro de Västerås, apud la tiama urbodomo. Valeria ankaǔ vizitis nian ĉefbibliotekon, ĉar pro ŝia profesio ŝi interesiĝasKlubkunveno la 9an de aprilo

Esperanto klubo Posted on Wed, January 18, 2012 22:52:20

La klubkunveno okazis en la apartemento de Wim.

La aliaj kiuj partoprenis estis:

Sjoerd, Kaj, Gudrun kaj Siri (vi vidas ŝian dorson)

Estis agrabla kunestado dum Wim montris filmon de la Instituto Zamen-

hof en Lomé, TogolandoHändelser under 2011

Esperanto klubo Posted on Fri, September 30, 2011 22:52:49

Wim var i Togo från den 15 dec 2010 til den 4 jan 2011. Han bodde på 1a våningen av Instituto Zamenhof, en skola med 450 elever. Han kallar det “Hotelo Ludoviko”. På fotot är Wim tillsammans med Koffi Gbeglo, administratör i Instituto Zamehof , och Kossi Logossou, faddersonen, under Esperanto kongressen.

Wim har filmat mycket bl. a. en Esperanto lektion och hälsad på hans fadderfamilj.

Mycket av allt detta kan du följa på hans dagbok http://togo-posthuma.se. Västerås Esperantoklubb bidrog med 500 kr till en projektor så att många elever samtidigt kan titta på film och annat läromaterial. Resultatet ser du här ovan.

Matematik på ett roligt sätt. Här spelar elever “Rummy Cup”, ett sätt att tänka logiskt, matematik i praktikenDet som hände 2010

Esperanto klubo Posted on Wed, March 23, 2011 15:11:56

1. Viksängsdraget 11 September

Det årliga evenemanget i stadsdelen Viksäng drog mycket folk. Några av dem besökte även oss, Kaj Stridell och Wim Posthuma för att prata om språk och om annat. Kaj donerade olika vinster som vi hade till vårt lotteri.Klubb möte

Esperanto klubo Posted on Thu, February 18, 2010 12:21:28

Klubkunveno la 21an de februaro je la 14.00 horo

Adreso: Regemenmtsgatan 58 (en la kelo)

Ni babilas pri cxio ajn, sed je la 15.15 okazos Skajprendevuo kun la hispano

Rafael Mateos GonzalesUniversitata kurso

Esperanto klubo Posted on Mon, November 16, 2009 17:21:31

Universitetskurser i Esperanto

Esperantokurserna vid institutionen för lingvistik på Stockholms universitet, ges på distans och är till stora delar baserade på sajten www.lernu.net. Syftet med kurserna är främst att ge praktiska färdigheter i esperanto och kännedom om esperantorörelsen, men även att ge kunskaper om mellanfolkliga och konstruerade språk i allmänhet. Kurserna kan läsas fristående eller som delkurser i kursen “Esperanto I, 30 hp”.

« « Introduktion till esperanto – 7,5 hp (vt10)

« « Interlingvistik och konstruerade språk – 7,5 hp (vt10)

« « Fördjupning i esperanto – 10 hp (ht10)

« Realia i esperanto – 5 hp (ht10

Lärare på kurserna:

« « Hartmut Traunmüller (professor i fonetik, lärare i interlingvistik)

« « Sonja Petrović Lundberg (student samt projektledare för lernu.net)

« « Håkan Lundberg (lärare och användare av esperanto i bl.a. familjen)

smiley Studieform: distans

smiley Behörighet: grundläggande

smiley Studietakt: 50 %

smiley Anmälan: http://sisu.it.su.se/ – sök på “esperanto”

smiley Kostnad: gratis, dock medlemskap i en studentkår/ termin erfordras

Mer information på su2010@lernu.net

och broschyren ”Upptäck esperanto” www.ikso.net/broshuro

eller: w.posthuma@esperanto.seEkspozicio en du aliaj lokoj

Esperanto klubo Posted on Tue, November 10, 2009 17:26:40

En la biblioteko de Surahammar de la 19a de okt – la 9a de novembro

La loka gazeto VLT anoncis preskau c´iun tagon (senpage) la jenan anonceton dum la dauro de la ekspo en la pag´o Hodiau (I Dag):

Svenska Esperantoförbundet/ Västerås Esperantoklubb.

Skärm- och monterutställning. En blandning av frågeställningar och svar till ett enklare språk för bl.a. dyslektiker och nykomna. Expon visar vad som har hänt och ger tips om olika studiemetoder.

En la biblioteko de Bäckby de la 9a de nov -la 24a de novembro

Poste la ekspo iras al la regiono de Nynäshamn, la naskig´urbo de la ekspo.

Dankon pro la longa prunto, samideanono Hans Dahl. (En la nomo de VEK)« PreviousNext »