Dum la Universala Kongreso de Esperanto partoprenis
1860 partoprenintoj. La kongresejeo estis la Teknika Altlernejo. Pro manko de
grandaj salonoj en la urbo, estis luita de NATO grandan tendon

, kiu estis tre taǔga
dum amaskunvenoj kaj konsertoj