Vestmanlands Länstidningen publicerade en bra intervju med Siri Bartusch som skall delta med Gudrun Nerpin i Universala Kongreso på Island.

Översatte till Svenska. Siri Bartusch har översatt Elis Dahlgrens samlingar från Esperanto till Svenska. Samlingarna finns på gamla Vikmanshyttan i Dalarna.
(foto Madeleine Longo)

Språket som skapar sämja

Världskongess för Esperanto

Siri Bartusch är medlem i Västerås Esperantoklubb. Den 20 juli ska hon tillsammans med 1005 andra personer från 55 länder, delta i en Esperanto Världskongress i Reykjavik, Island

Varje
år arrangerar UEA, Universala Esperanto-Asocio, en världskongress för att samla
intressenter av det internationella språket esperanto under samma tak i en
vecka. Den hålls på olika platser varje år och i år hålls den på Island.
– Jag ser fram emot att få rida på islandshästar. Det passar nog mig bra, säger
Siri Bartusch och skrattar.

På dagarna hålls ett flertal föreläsningar och
på kvällarna bjuds det på föreställningar, givetvis på esperanto.

Siri Bartusch intresserar sig även för astronomi och hon ser fram emot
föreläsningarna inom ämnet. Tidigare har hon varit på kongress i Bialystok i
Polen, där allting en gång startade. Hon hoppas att få träffa gamla vänner från
tidigare och även knyta nya kontakter.

– Man behöver inte undra hur man ska kunna
förstå varandra, utan det är bara att prata samma språk, säger hon.

Den främsta anledningen till att hon åker det
här året är destinationen som hon aldrig tidigare besökt.

Hennes intresse för språket började redan under
1970-talet då hon gick en nybörjarkurs.
– På senare tid har jag engagerat mig och lagt ner mer tid på att använda
språket, berättar Siri Bartusch.

Wim Posthuma, ordförande i Esperantoklubben i
Västerås, berättar att det är viktigt att underhålla språket och öva på det.

Tillgängligheten till språket ökar, eftersom det finns bättre
kommunikationsvägar i dag på internet. Ett flertal sökmotorer och sociala
medier har anpassat sig. Även Facebook och smartphones har anpassningsbara
funktioner.

– Tidigare har många brevväxlat och det är
fortfarande populärt i dag, berättar Wim Posthuma.

Engelskan är ett av de största
kommunikationsspråken i världen, men esperanton är inte skapad för att ersätta
engelskan, menar Siri Bartusch.
– Engelsmän har ofta bättre förutsättningar att kunna göra sig förstådda i
andra länder, medan esperanton skapar liknande förutsättningar för alla.

Dessutom tycker både hon och Wim Posthuma att
den engelska grammatiken är svårare att lära sig.
– Esperanton är skapad så enkel som den bara går och är lätt att uttala, Sira
Bartusch.
– Språket har latinska inslag och innehåller många internationella ord som är
enkla att lära sig, berättar Wim Posthuma.

Över 1 000 deltagare i mer än 50 länder deltar i
kongressen och år 2015 hålls 100-årsjubileet i Lille i Frankrike.
– Jag ser verkligen fram emot att få åka, säger Siri Bartusch.

Madeleine Longo madeleine.longo@vlt.se

Siri kaj Gudrun mendas la flugon al Islando