Blog Image

Västerås en Esperantujo

La historio de Västerås Esperantoklubb de 1974 -

Okazis multe dum tiuj pli ol tridek jaroj. Komence la klubo havis 43 membrojn. Nun 10 membrojn, kiuj havas ag´ojn inter 55 kaj 91 jaroj.
Dum c. 17 jaroj, la aktiva estraro multe enterprenis.
Post 2000 ne estis "tempo" por regulaj estrarkunvenoj kaj sekve de tio ne plu ekzistis vera estraro. Restis tamen kelkaj aktivuloj kaj "motoro" inter ili.
Mi mencias tamen kelkajn gravajn eventojn kaj gravan periodon dank´al aliaj neesperantistaj organizaj´oj en la urbo Västerås (www.vasteras.se), kiuj ebligis tiujn.


1. 1990 La klubo helpis organizi la 3an Kultura Esperanto Festivalo-n en Bryggargården en Västerås
2. Radio Esperanto de 1987 - 2002. La lastaj jaroj rete, ne plu kiel "proksimradio"
3. 2000 La klubo, kiel la nura en Svedio, povis arang´i tri Lingvajn Festivalojn dank´al la helpo de studorganizaj´oj Ili ankau okazis en 2001 kaj 2006
4. 2002 La klubo helpis arang´i la Jarkongreson de la Sveda Esperantofederacio.
5. 2002 La klubo reprezentis la komunumojn Västerås kaj Sölvesborg dum ceremonio en la Parko de la Mondo en la pola urbo Malbork. Tie estis inaugurita memors´tonon kaj arbon (fago)
6. 2004 La unua multkultura koncerto "Muzika vojag´o tra la mondo" en la koncertdomo de Västerås. Tio dank´al la bona kunlaboro kun la programc´efo kaj la asocio "Muziko en la gubernio Västmanland".
7. 2007. Vizito de Maritza González, j´urnalisto de Havano kaj iama UEA estrarano de UEA al Västerås. S´i renkontis reprezentantojn de Latinamerikanaj organizaj´oj. Ankau okazis radiointervjuo de la Sveda Radio en Esperanto. Interpretisto Kaj Stridell. Vidu la foton.
8. 2008. La klubo partoprenis per "informtendo" dum 5 tagoj en foirejo kaj kermeso en Västerås. Ni informis pri Esperanto kaj regalis ion por trinki kaj mang´i.
9. 2008. La dua koncerto kiel antaue en la koncertdomo. La artistoj estis Kaj Stridell, nia membro, Kim Henriksen kaj filo Villads, Jomart, Natasha kaj Carina, Mehdi Martin Strid. Kiel antaue, la artistoj kantis c´efe Esperante sed ankau en aliaj lingvoj.

Tiu blogo estas informbulteno kaj komunikilo inter la membroj de la klubo, kiuj havas aliron al interreto. Ankau vizitantoj estas petataj, se vi emas tion fari, ion komenti.
Wim Posthuma

Wim reprezentis SEF kaj VEK dum la Eo Konferenco en Togolando

Esperanto klubo Posted on Sun, March 22, 2015 23:03:40

Kelkaj bildoj de tiu nacia konferenco kaj de la Instituto Zamenhof en Lomé en 2010Niaj klubkunvenoj

Esperanto klubo Posted on Tue, March 17, 2015 23:51:18

Ĉiu jare ofte okazas nur 2 renkontoj kun niaj membroj. De niaj 9
membroj partoprenis ofte nur 4.

Lennart Sundman mortis en 2014. En 2015 restis 7 membrojKelkaj bildoj de la Zamenhofa urbo Bialystoko

Esperanto klubo Posted on Tue, March 17, 2015 23:12:36

Diversloke en la naskiĝurbo de Ludoviko Zamenhof vi trovas
memorojn al liKelkaj bildoj de la UK en Bialystok

Esperanto klubo Posted on Mon, March 16, 2015 23:03:48

Dum la Universala Kongreso de Esperanto partoprenis
1860 partoprenintoj. La kongresejeo estis la Teknika Altlernejo. Pro manko de
grandaj salonoj en la urbo, estis luita de NATO grandan tendon

, kiu estis tre taǔga
dum amaskunvenoj kaj konsertoj2009 Vojaĝo al la UK en Bialystok

Esperanto klubo Posted on Mon, March 16, 2015 22:31:20

De Hässlö en Västerås Hans de Ludvika, Siri kaj Wim
flugis al Poznan en Pollando. De tie per traj- no al Bialystok. Post la UK ni
restis kelkajn horojn en Warszawa. La postan tagon ni ĝujis la vidinda- ĵojn de
Poznan. Reen en Västerås, ni estis inter- vjuitaj de Radio Västmandlandpri niaj
travivaĵoj.Niaj ekospozicioj dum la pasintaj jaroj

Esperanto klubo Posted on Sun, March 15, 2015 22:51:22


2012 Jazkoncerto dum lunco

Esperanto klubo Posted on Fri, March 13, 2015 23:20:43

La plej grava evento dum multaj jaroj estis la ĵazkoncerto
en Växhuset la 12an de oktobro 2012. Jan Erik Eklund kantis la tadukitajn
kantojn faritajn de Kaj Stridell. Pet Hettman tamburis.Niaj someraj standoj

Esperanto klubo Posted on Fri, March 13, 2015 22:58:39


Next »